Zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia POLARIS - OPP z dn. 03.05.2020r., składki członkowskie na okres 2020/2021 rok wynoszą 30zł. za miesiąc od osoby, za wyjątkiem członków wspierających i honorowych. 
 
Z uwagi na czas pandemii, apelujemy o regularne dokonywanie wpłat tzw. stałym przelewem bankowym na poniższy numer konta:
 
Stowarzyszenie POLARIS - OPP
Millennium Bank S.A. - 02 1160 2202 0000 0000 2853 5258
 
Zgodnie ze Statutem POLARIS-OPP składki członkowskie nie pobiera się od członków honorowych oraz na podstawie decyzji Walnego Zebrania, jednorazowo także od osób, które otrzymały Tytuł Polarisowca Roku.
 
Dłuższy termin spłaty lub częściowe umorzenie przysługuje również członkom poniżej 16-go roku życia, jeśli złożą pisemny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia i zostanie on rozpatrzony pozytywnie. 
 
Zaleganie z opłatą składki członkowskiej bez podania powodu przez okres dłuższy niż 1 rok, powoduje zawieszenie praw członkowskich na podstawie decyzji Zarządu POLARIS-OPP. Brak uregulowanych składek członkowskich za dany rok, uniemożliwia w wielu przypadkach skorzystanie z licznych przywilejów i ulg określonych w Ofercie członkowskiej w tym bezpłatnego zakwaterowania w siedzibie POLARIS-OPP.